واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت کامجد با آزمایشگاهی مجهز و کادری متخصص و آموزش دیده ضمن اخذ مجوزهای تولید ، کلیه مراحل تولید محصولات کامجد را با کنترل مواد اولیه ورودی به کارخانه ، کنترل های حین تولید و کنترل محصولات نهایی تحت نظارت دارد تا محصولاتی با کیفیتی تضمین شده منطبق با آخرین استانداردهای ملی تولید این محصولات به بازار عرضه نماید .