خواص روغن های کامجد​

روغن مخصوص سرخ کردنی با روغن کنجد

نقطه دود و پایداری بالا در برابر حرارت
مناسب سرخ کردنی های عمیق و طولانی

روغن کانولا

کاهش چربی شکمی
کنترل کلسترول بد خون